Kuinka se toimii
Tervetuloa Wilioon! Katsot Wilioa rekisteröimättömänä asiakkaan
Vaihda ammattilaiseen
Navigointi
Palvelut
Hinta lista
Sovelluksesta
Lataa sovellus
Kuinka se toimii
Miten voimme parantaa
Ota meihin yhteyttä
Tietoja Wiliosta
Kirjaudu sisään
Tervetuloa Wilioon! Katsot Wilioa rekisteröimättömänä asiakkaan
Vaihda ammattilaiseen
Navigointi
Palvelut
Hinta lista
Sovelluksesta
Lataa sovellus
Kuinka se toimii
Miten voimme parantaa
Ota meihin yhteyttä
Tietoja Wiliosta
Kirjaudu sisään

Tarkastuskuilut

Etsitkö rakentajaa tarkastuskuiluille? Meillä on 22 086 palveluntarjoajaa tässä luokassa. Lähetä kysely.

Aloittaa
32 701 rekisteröidyt ammattilaiset
87 679 ratkaistu projekteja
4,8/5 asiantuntijoidemme keskiarvoarvio
226 512 Sovelluslaitteistot
Tarkastuskuilut

Tarvitsetko huoltoa tarkastuskuilun alueelta? Wilio auttaa sinua löytämään laadukkaita asiantuntijoita katsastuskuilun asennuksessa, vesi- ja viemärijärjestelmien korjauksessa ja vaihdossa. Katsastuskammion hinta riippuu yleensä palvelun laajuudesta. Katso lisätietoja palveluista: hätäpalvelu, spiraalimooli, painepesu, jonka tarjoaa yksi 22 086 luokan asiantuntijoistamme

Katso myös:Hinnat
32 701 rekisteröidyt ammattilaiset
87 679 ratkaistu projekteja
4,8/5 asiantuntijoidemme keskiarvoarvio
226 512 Sovelluslaitteistot
Hyödyllisiä tietojaMitä sinun tarvitsee tietää
Revízne šachty: Často kladené otázky Čo je to revízna šachta Revízna šachta, je vlastne pomocná konštrukcia, ktorá slúži na kontrolu funkčnosti a údržbu vodorovnej kanalizácie. Môže ísť o kanalizáciu splaškovej vody, dažďovej vody alebo aj o prípojku drenážnej kanalizácie. Revízna šachta umožňuje prístup ku kanalizácii a zrealizovanie technického zásahu pri jej údržbe, alebo aj čistení. Veľkosť revíznej šachty sa odvíja od projektu kanalizačnej siete a podmienok správcu kanalizačnej siete. Revízne šachty sa v minulosti budovali z betónových skruží o priemere minimálne 90 centimetrov a až 120 centimetrov. Bolo to z dôvodu, aby sa k miestu zásahu dokázal fyzicky dostať pracovník a aby mu tento priestor bezproblémovo umožnil vykonať zásah. Tieto šachty sú však často netesné a vzhľadom na priemer poklopu býva aj tento netesný a spôsobuje zápach vo svojom okolí. V súčasnosti, sa pri novej výstavbe revízne šachty budujú v menších priemeroch a z nových materiálov. Je to preto, že dnes využívaná technika na čistenie, monitorovanie a vykonanie zásahu nepotrebuje, aby sa pracovník dostal až do tesnej blízkosti kanalizácie. Je potrebné ale, aby bolo možné dostať technologické zariadenie na údržbu alebo čistenie kanalizácie priamo do jej rozvodov. Revízna šachta sa buduje aj tam, kde dochádza k zmene lineárneho smeru vedenia kanalizačného rozvodu alebo tam, kde dochádza k zlúčeniu kanalizačných rozvodov s viacerých smerov. Z praktických a ekonomických dôvodov sa postupne prechádza aj od materiálového vyhotovenia betónových revíznych šácht k odľahčeným plastovým revíznym šachtám, ktoré sú často aj z prevádzkových dôvodov dopĺňané spätnými klapkami. Spätná klapka zabezpečuje to, aby sa v prípade mimoriadnej situácie, napríklad zvýšeniu vody v kanalizačnom potrubí, nevracala splašková voda späť do kanalizačného systému objektu. Revízne šachty môžu byť priebežné, alebo prípojné a oba typy môžu byť so spätnou klapkou, alebo bez nej. Revízna šachta sa navrhuje a spravidla zhotovuje minimálne vo vzdialenosti 0,5 metra od hranice objektu a je opatrená krycím poklopom. Umiestnenie revíznej šachtyby malo byť situované tak, aby nebolo možné motorovým vozidlom narušiť či už poklop alebo aj najbližší priestor revíznej šachty a takto ju poškodiť. Zároveň je vhodné, aby revízna šachta bola umiestnená na pozemku kde je aj odkanalizovaný objekt. Takto sa zabezpečí, aby bol obmedzený prístup cudzích osôb k revíznej šachte a tak sa obmedzí možnosť neoprávnenej manipulácie a vstupu do kanalizácie. Postup budovania a inštalácia revíznej šachty Revízna šachta kanalizácie sa buduje v rámci projektu kanalizácie, v ktorom sú stanovené smerové a výškové pomery pre jej umiestnenie, ale aj vypočítaná menovitá svetlosť kanalizačného potrubia. Vychádzame teda z toho, že v projekte je stanovený aj druh plánovanej revíznej šachty, pretože sa tam spravidla pripájajú jednotlivé vetvy vnútornej kanalizácie. Revízna šachta má rovnaké podmienky na uloženie ako aj prípojné kanalizačné vetvy. Ryha, do ktorej sa umiestňuje kanalizácia alebo aj revízna šachta musí by ť vyhĺbená podľa projektu. Ryha musí byť zhutnená a doplnená pieskovým podsypom, aby bolo možné stabilne a pevne umiestniť revíznu šachtu. Samotná revízna šachta sa skladá z šachtového dna, šachtovej rúry a šachtového poklopu. Vlastná inštalácia začína umiestnením šachtového dna na zhutnený podklad s pieskovým podsypom. Na šachtové dno napojíme prívodné a výstupné potrubie, respektíve potrubia všetkých vetví, ktoré sa majú v tomto mieste prepojiť do ďalšej trasy kanalizácie. Podľa typu revíznej šachty utesníme spoje, alebo ich napojíme podľa technologického predpisu. Na šachtové dno napojíme šachtovú rúru, pomocou ktorej dosiahneme nad úroveň budúcich definitívnych terénnych úprav. Ak je stanovená výška terénu, tak šachtovú rúru skrátime a na vrch umiestnime šachtový poklop. Ešte pred tým musíme šachtovú rúru obsypať a postupne hutniť tak, aby nedošlo k poškodeniu rúry, ale zároveň musí byť dostatočne zhutnené jej okolie. Pri nedbalom zhutnení môže dochádzať k opakovanému sadaniu terénu, čo môže spôsobiť zalomenie kanalizácie ale napríklad aj opakované poškodzovanie trávnika v jej okolí. Najčastejšie sa používa revízna šachta vyrobená z tvrdeného plastu. Tento materiál predstavuje ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu k ťažkým, objemným konštrukciám z betónu. Betónové revízne šachty sú náročnejšie a aj nákladnejšie na výstavbu a aj neskoršiu údržbu. Taktiež trvalá tesnosť sa jednoduchšie dosahuje u plastových revíznych šácht. Táto má význam hlavne v prípadoch opakujúcich sa záplav alebo zamočení a chemická odolnosť je dôležitá hlavne v oblastiach s možnými agresívnymi podzemnými vodami. Ako sa označujú revízne šachty a čo tie čísla znamenajú? Je veľa rôznych tipov revíznych šácht, ale všeobecne môžeme vidieť označenie napríklad nasledovne DN400/160/2000, čo znamená, že priemer DN 400 je vnútorný priemer šachtovej rúry uvedený v milimetroch, 160 je vnútorný priemer vstupného a výstupného potrubia uvedený v milimetroch a posledný údaj je výška šachtovej rúry, v tomto prípade 2000 milimetrov. Pri výstavbe domu potrebujem ušetriť. Premýšľam, že by som ušetril na revíznej šachte kanalizácie. Bude mi kanalizácia fungovať aj bez nej? Kanalizácia môže fungovať aj bez revíznej šachty, ale je otázka ako dlho. Neodporúčame vám vynechať revíznu šachtu, pretože úspora je zanedbateľná. Podľa priemeru kanalizácie a hĺbky jej uloženia môže šachta stáť cca 130€ plus náklady na jej uloženie a napojenie. Revízna šachta nám v budúcnosti môže naopak násobne ušetriť peniaze za čistenie, alebo krtkovanie kanalizácie z dôvodu nahromadenia cudzích predmetov v kanalizácii. Keď potrebujem zhotoviteľa na kanalizačnú prípojku, obsahuje táto automaticky aj revíznu šachtu? Pripojiť objekt na verejnú kanalizáciu môžete len na základe súhlasu správcu verejnej kanalizácie, ktorý vám ho dá po predložení projektu pripojenia. Tento už obsahuje aj umiestnenie a dimenzie revíznej šachty. Pri výbere zhotoviteľa poskytnite potencionálnym dodávateľom projekt, na základe ktorého by mali vedieť oceniť všetky práce a materiály použité na pripojenie vrátane revíznej šachty. Neodporúčame zadať prípojku jednému dodávateľovi a revíznu šachtu inému. Vyhnete sa starostiam pri riešení prípadných reklamácií. Tipy, triky 1. Nepodceňujte hutnenie výkopu a dostatočnú výšku pieskového podsypu a to nie len pri umiestnení šachtového dna, ale aj v miestach napojenia kanalizácie do šachty. Mohlo by dôjsť k zvýšenému tlaku na bod napojenia a zalomenia kanalizácie a k jej znefunkčneniu. 2. Presne si zakreslite do projektovej dokumentácie trasy a hĺbky vonkajšej kanalizácie, aby ste neposadili strom, ktorý by svojimi koreňmi mohol narušiť stabilitu kanalizácie, teda aj revíznej šachty, alebo aby ste na trasu kanalizácie neuložili základ inej stavby, napr. garáže, záhradného domčeka alebo podobne. 3. Definitívnu úpravu výšky revíznej šachty nad terén upravte – skráťte až po konečnej úprave terénu v mieste vyústenia. Vytvoríte si tak možnosť variovať s terénom podľa aktuálnych potrieb.